Bedrijfsgegevens:

68 ha grasland
waarvan 36 ha pacht

3 ha pacht van natuurmonumenten

5 ton melkquotum

70 melkkoeien

30 fokschapen

15 tal paarden (meerdere locaties)Bezoekers: 10067!!!