Melkproductie

5e kalfs Jabot x F16 x Amos o.a. 5.03 315 10008 4.65 4.04 LW 111
Er wordt gevoerd via een simpel systeem. In de zomer beweiden, 's winters kuilbalen voor het voerhek en krachtvoer uit de automaat. Dit "natte vinger werk" resulteert in een hele knappe productie.
De onderstaande tabel geeft het MPR jaaroverzicht weer:
MPR Uitslag april '07
MPR Jaaroverzicht
(2004) 40 5.05 8527 4,57 3,69 390 315 EJR 2384
(2005) 35 5.01 8495 4.63 3.64 393 309 EJR 2259
(2006) 35 5.01 8404 4.59 3.59 386 302 EJR 2217
(2007) 34 5.05 9281 4.42 3.58 410 332 EJR 2389
We hebben in de eerst helft van 2007 best gemolken. Het leek bijna wel vanzelf te gaan! Wel hadden we in die periode veel last van melkziekte bij de verse koeien. Ook hadden we voor het eerst problemen om de koeien weer drachtig te krijgen. We hebben er nu voor gekozen om de verse koeien 1 2 kilo minder krachtvoer te voeren. De dracht-problemen lijken nu weer tot het verleden te behoren... Ook melkziekte proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Als extra maatregel proberen we oudere koeien een halve dag voor het afkalven een fles calcium oraal toe te dienen.
Home